งานสัมมนาในหัวข้อ “การนำระบบ CRM มาบริหารลูกค้าในธุรกิจกลุ่ม B2C อย่างมืออาชีพ”

งานสัมมนาในหัวข้อ “การนำระบบ CRM มาบริหารลูกค้าในธุรกิจกลุ่ม B2C อย่างมืออาชีพ” งานสัมมนาที่จะทำให้ทุกท่านที่กำลังมองหา CRM Solution ได้รับความรู้ในการนำระบบงาน CRM มาปรับใช้ในการบริหารลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เป็น Business to Consumer อย่างแท้จริง ตั้งแต่ต้นจนถึงการนำฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านั้นไปต่อยอดกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างแท้จริง ถ้าคุณ… มีความสนใจในการนำระบบ CRM มาใช้ในองค์กรซึ่งมีลูกค้าอยู่ในกลุ่ม Consumer เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  ต้องการเริ่มต้นกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สาหรับลูกค้า Consumer อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบ กระบวนการ  มีแผนงานในการหาระบบมารองรับสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ทั้ง Call Center, บัตรสมาชิก, การจัด Campaign และ Customer Services  มีแผนงานในการทำตลาด On-Line Marketing, Outbound Call Center เพื่อสร้าง Lead ใหม่ให้กับองค์กร  ได้รับโจทย์จากทีมบริหารในการนำ CRM มาใช้จริงกับองค์กร แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารฐานข้อมูลจำนวนมาก  ต้องการหาระบบที่ตอบโจทย์การทำการตลาดครบวงจร ทั้ง …

งานสัมมนาในหัวข้อ “การนำระบบ CRM มาบริหารลูกค้าในธุรกิจกลุ่ม B2C อย่างมืออาชีพ” Read More »