Day: May 19, 2014

Logistic RoadShow 2014 at Ubon Ratchathani

ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ทางบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้รับเชิญให้ร่วมโครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 กิจกรรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์จริง และร่วมเเสดงบูทงานจากบริษัทชั้นนำทางด้านไอที บูทโชว์ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้โชว์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโลจิสติกคือ ระบบบริการเเพลนท์ปูนอัตโนมัติ หรือ PIAs เป็นระบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2013 ในหมวด Software สำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุยเชิงธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ณ.อุบลบ้านทอง หรือหจก.อุบลบ้านทองเคหะภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง …

Logistic RoadShow 2014 at Ubon Ratchathani Read More »

Food RoadShow 2014 at Khon-Kaen

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557  ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Food Roadshow 2014 ขึ้น โดยงานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านอาหารมาแสดงให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้รับชม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้รับเกียรติจากทาง SIPA ให้มาร่วมแสดงบูทโชว์ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุยเชิงธุรกิจกับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ที่ได้รับเชิญมาร่วมในงานครั้งนี้ ทั้งนี้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557  บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ร่วมกับ SIPA และ FTI ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม สหกรณ์ฟาร์มโคนมขอนแก่น จำกัด  และได้ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นการนำเทคโนโลยีและซอฟแวร์เข้าไปใช้ในสหกรณ์ฟาร์มโคนมขอนแก่น และอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับโอกาสที่ดีให้ทางบริษัทเข้าไปเยี่ยมชม คือ  บริษัท เคซีรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด หรือที่รู้จักในนาม โรงสีข้าวชัยมงคล เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโรงสีได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ได้ร่วมพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานและเสวนาถึงการแก้ปัญาที่เกิดขึ้นโดยนำซอฟเเวร์ที่ดีเข้าไปช่วยในการทำงาน

Scroll to Top
Bitnami