งานสัมมนาในหัวข้อ "การนำระบบ CRM มาบริหารลูกค้าในธุรกิจกลุ่ม B2C อย่างมืออาชีพ"

งานสัมมนาที่จะทำให้ทุกท่านที่กำลังมองหา CRM Solution ได้รับความรู้ในการนำระบบงาน CRM มาปรับใช้ในการบริหารลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เป็น Business to Consumer อย่างแท้จริง ตั้งแต่ต้นจนถึงการนำฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านั้นไปต่อยอดกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างแท้จริง ถ้าคุณ…

  • มีความสนใจในการนำระบบ CRM มาใช้ในองค์กรซึ่งมีลูกค้าอยู่ในกลุ่ม Consumer เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
  • ต้องการเริ่มต้นกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สาหรับลูกค้า Consumer อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบ กระบวนการ 
  • มีแผนงานในการหาระบบมารองรับสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ทั้ง Call Center, บัตรสมาชิก, การจัด Campaign และ Customer Services 
  • มีแผนงานในการทำตลาด On-Line Marketing, Outbound Call Center เพื่อสร้าง Lead ใหม่ให้กับองค์กร 
  • ได้รับโจทย์จากทีมบริหารในการนำ CRM มาใช้จริงกับองค์กร แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารฐานข้อมูลจำนวนมาก 
  • ต้องการหาระบบที่ตอบโจทย์การทำการตลาดครบวงจร ทั้ง Email, SMS, On-Line และ Marketing Communication พร้อมที่ปรึกษาในการช่วยคิดและตั้งต้นกระบวนการ CRM 
  • มีปัญหาว่าระบบงานด้านลูกค้าที่ใช้ปัจจุบันในองค์กร ไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานและการสื่อสารไปยังลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้อย่างที่ต้องการ 
  • ต้องการระบบ CRM ที่แตกต่างที่อยู่บนเว็บ ใช้งานได้ทันที พร้อมที่ปรึกษามืออาชีพด้าน CRM 

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสาหรับ: 
ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และบริการหลังการขาย และผู้สนใจการทาการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในองค์กรที่มีลูกค้าเป็นกลุ่ม Consumer จำนวนมาก

กำหนดการจัดงานที่ผ่านมา

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น

ณ.ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซนซี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด

วิทยากร :
คุณ เกรียงไกร สุทธินราธร (ตำแหน่ง Co-Founder & Managing Director & Consulting Manager บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด)

Scroll to Top
Bitnami